Medische Achtergrond Formulier

  Velden met een * zijn verplicht in te vullen. All fields marked with an * are mandatory.
  Voornaam / First Name *
  Achternaam / Last Name*
  Geboortedatum / Birth date* (voorbeeld 01/01/1982)
  E-mailadres / Email address*
  Adres / Address*
  Postcode / Zipcode*
  Plaats / Place*
  Land / Country*
     
     
  Leeftijd / Age*
  Lengte / Length*
  Gewicht / Weight*
     
     
  Rookt u? / Do you smoke?* Ja / YesNee / No
  Hoeveel / wat rookt u? / How much and what do you smoke?
     
  Drugs * Ja / YesNee / No
  Hoeveel / wat gebruikt u? / How much and what do you use?
     
  Alcohol * Ja / YesNee / No
  Hoeveel drink u gemiddeld? / How much do you drink on average?
     
     

  Aanvinken wat voor u van toepassing is / Please check what applies to you

     
     
  Neemt u medicatie voor allergieën? / Do you take medication for allergies? * Ja / YesNee / No
     
  Heeft u eerder pijn ervaren op de borst/ Have you experienced chest pain before? *
     
  Heeft u een hartruis/ Do you have a heart murmur? *
     
  Bent u kortademig/ Do you have a shortness of breath? *
     
  Heeft u schildklier problemen/Do you problems with your Thyroid? *
     
  Heeft u artitis/ Do you have heart arthritis? *
     
  Heeft u last van bloed bij de urine/ Do you suffer from blood in your urine? *
     
  Heeft u last gehad van een beroerte/ Have you suffered from a stroke? *
     
  Heeft u een zenuwaandoening/ Do you a neurological disorder? *
     
  Heeft u ooit een bloedtransfusie gehad/ Have you ever had a blood transfusion? *
     
  Heeft u ooit last gehad van een maagzweer/ Have you ever suffered from a stomach ulcer? *
     
  Bent u ooit geopereerd aan een hernia/ Have you ever had surgery for a hernia? *
     
  Heeft u kanker of in het verleden kanker gehad?/ Do you have or have had cancer in the past? *
     
  Heeft u of had u enige infecties gehad of overdraagbare virale infecties? / Did or do you have any infections or STD? (HBsAg, HIV, HCV, etc) * Ja / YesNee / No
     
  Neemt u bloedverdunnende medicatie? / Do you take blood thinners? * Ja / YesNee / No
     
  Heeft u astma of een emfyseem/ Do you have asthma or a emphysema? *
     
  Neemt u Astma medicatie? / Do you use Astma medication? * Ja / YesNee / No
     
  Neemt u de zwangerschapspil of andere hormonale anticonceptie? Zo ja, welke ? / Do you use the birth control pill or other hormonal birth control method? If so, what type? * Ja / YesNee / No
  Welke zwangerschapspil / Which Birth control Pill
     
  Geef uw bloeddruklevel aan / State the level of your blood pressure * Hoog / HighNormaal / NormalLaag / Low
     
  Heeft u of had u bloedstolling problemen (nu of in het verleden) / Do you have or have you had blood clotting problems (now or in the past)?* Ja / YesNee / NoIn het verleden / In the past
     
  Heeft u een zware addertrombose gehad? / Do or did you have deep vein thrombosis? (DTV)*
     
  Gebruikt u depressiemedicatie en/of medicatie tegen angst/paniek? / Do you use anti-depressiva or anxiety medication? * Ja / YesNee / No
     
  Hebt u diabetes? Zo ja, welke type? / Do you have diabetes? If so, what type? * Ja / YesNee / No
  Welke type / Which type
     
  Hebt u sikkel cel? Zo ja, welke type? / Do you have sickle cell? If so, what type? * Ja / YesNee / No
  Welke type / Which type
     
     
  Hebt u kinderen? Zo ja, geef aan of het een normale bevalling betreft of keizersnede / Do you have kids? If so, state if the birth was natural or C-section * Ja / YesNee / No
     
  Geboortedatum kind 1 / Birth date Child 1 (voorbeeld 01/01/1982)
    Natuurlijk / NaturalKeizersnede / C-section
     
  Geboortedatum kind 2 / Birth date Child 2 (voorbeeld 01/01/1982)
    Natuurlijk / NaturalKeizersnede / C-section
     
  Geboortedatum kind 3 / Birth date Child 3 (voorbeeld 01/01/1982)
    Natuurlijk / NaturalKeizersnede / C-section
     
  Geboortedatum kind 4 / Birth date Child 4 (voorbeeld 01/01/1982)
    Natuurlijk / NaturalKeizersnede / C-section
     
  Geboortedatum kind 5 / Birth date Child 5 (voorbeeld 01/01/1982)
    Natuurlijk / NaturalKeizersnede / C-section
     
     
  Borstvoeding geschiedenis / History of breastfeeding
     

  Beschrijf alsjeblieft uw huidige en voorgeschreven medicatie die u neemt (aub niets vergeten)
  Describe your current and prescripted medication (please don't forget any)

     
     
  Medicijn gebruik / Medication usage
     
  Heeft u of iemand van uw familie ooit problemen gehad met volledige narcose? Did you, or has anyone in your family had any trouble with full anasthesia? Ja / YesNee / No
     
  Hebt u enige hartproblemen? / Do you have any heart problems? Ja / YesNee / No
     
  Hebt u ooit geelzucht gehad? / Have you ever had jaundice? Ja / YesNee / No
     
  Bent u in staat fysieke activiteiten te doen? / Are you capable of performing fisical activities? Ja / YesNee / No
     
  Hebt u ooit chirurgie ondergaan? / Have you ever had surgery? Ja / YesNee / No
  Zo ja, voor wat? / If so, for what?
  Zo ja, wanneer? / If so, when?
     
  Hebt u nog iets speciaals toe te voegen? / Any remarks?
  Hoe heeft u ons gevonden? / How did you find us?
     

     
  Ik bevestig akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden
  Deze heb ik gelezen en begrepen. *
  Ja, ik ga hiermee akkoord / Yes, I agree
     
  I agree to the General Terms.
  I have read and understood these.
  *